Chronik des 8. Herklotztreffens am 6. Oktober 2018

Chronik des 7. Herklotztreffens 20. - 22. Mai 2016

Chronik des 6. Herklotztreffens vom 4. - 6. Oktober 2013

Chronik des 5. Herklotztreffens 28. - 29. Mai 2011

Chronik des 4. Herklotztreffens 4. - 5. Oktober 2008

Chronik des 3. Herklotztreffens am 20. Mai 2006

Chronik des 2. Herklotztreffens am 4. Oktober 2003

Chronik des 1. Herklotz-Treffen am 25. Mai 2001